fbpx
Boltasjóður admin 21 október, 2021

BOLTASJÓÐUR

KLIFURFÉLAGS REYKJAVÍKUR
TILGANGUR

Sjóðurinn er nýttur til að fjármagna kaup á nýjum boltum, augum og akkerum fyrir klifursvæðin. Einnig fer hann í viðhald og uppbyggingu á tóftinni, útiborðum og kamri á Hnappavöllum.

BOLTASJÓÐSGJALD

Hægt er að greiða boltasjóðsgjaldið í Klifurhúsinu eða með millifærslu á reikning og kostar það litlar 2.5oo kr og gildir það út árið. Fyrir millifærslur er reikningsnúmerið 111-26-100404 kt: 410302-3810, vinsamlegast setjið í skýringu BOLTASJ.

IBAN: IS70 0111 2610 0404 4103 0238 10

Boltasjóður
Boltasjóðsnefnd
BOLTASJÓÐSNEFND

Klifurfélag Reykjavíkur starfrækir boltasjóð. Markmið boltasjóðs er að kaupa og úthluta augum og akkerum til boltunar nýrra klifurleiða og til endurboltunar eldri klifurleiða á íslenskum klifursvæðum. Jafnframt er markmið boltasjóðs að fjármagna uppbyggingu og viðhalda aðstöðu á íslenskum klifursvæðum. Boltasjóður byggir á greiðslum klifrara í sjóðinn, hagnaði af sölu leiðarvísa og á öðrum framlögum.

Boltasjóðsnefnd fer með umsjón boltasjóðs, sér um innkaup og úthlutun úr sjóðnum og hefur umsjón með verkefnum sem tengjast uppbyggingu og viðhaldi aðstöðu á íslenskum klifursvæðum. Nefndin heldur skrá um úthlutanir og verkefni og gerir grein fyrir þeim á aðalfundi. Boltasjóðsnefnd er skipuð þremur nefndarmönnum. Einn nefndarmaðurinn er fulltrúi stjórnar Klifurfélags Reykjavíkur og situr jafnframt í stjórn félagsins. Tveir nefndarmanna eru kosnir á aðalfundi Klifurfélags Reykjavíkur til tveggja ára í senn.

Allir íslenskir klifrarar hafa jafnan rétt til þess að sækja um úthlutun úr sjóðnum. Boltasjóðsnefnd tekur við umsóknum allt árið um kring. Umsóknir í boltasjóð geta borist nefndinni með tölvupósti á klifurhusid@klifurhusid.is en jafnframt má hafa samband beint við einstaka nefndarmenn. Æskilegt er að við umsókn sé greint frá því verkefni sem óskað er um úthlutun fyrir. Boltasjóður úthlutar augum og akkerum en ætlast er til að klifrarar útvegi sjálfir múrbolta.

Boltasjóður áskilur sér rétt til þess að hafna umsóknum og gerir í þeim tilfellum grein fyrir þeim sjónarmiðum sem þar liggja til grundvallar. Úthlutun úr boltasjóð er háð stöðu sjóðsins hverju sinni.

Boltasjóðsnefnd og stjórn Klifurfélags Reykjavíkur