Lög og stofnfundargerð

1. grein

Félagið skal heita Íþróttafélagið Klifurfélag Reykjavíkur.

2. grein

Heimili og varnarþing félagsins er í  Reykjavík.

3. grein

Félagið er áhugamannafélag og er tilgangur þess að stuðla að framgangi klifuríþrótta hér á landi og auka áhuga almennings á íþróttinni.

4. grein

Félagið hyggst ná tilgangi sínum með því að gangast fyrir námskeiðahaldi, keppnum og annars konar kynningarstarfsemi, auk þess sem félagið hyggst stuðla að því að félagsmönnum standi til boða fullnægjandi æfingaaðstaða.

5. grein

Stjórn félagsins skal skipuð fimm einstaklingum og tveim til vara. Stjórnarformaður skal kjörinn sérstaklega en stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti. Stjórn skal kjörin til tveggja ára í senn, þannig að tveir meðstjórnendur og formaður skulu kosnir annað hvert ár og tveir meðstjórnendur annað hvert ár. Varamenn skulu kosnir til eins árs í senn. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfund þegar þurfa þykir en eigi sjaldnar en með tveggja mánaða fresti.
Stjórninni er heimilt að skipa framkvæmdastjóra fyrir félagið sem annast daglega umsjón félagsins. Framkvæmdastjóri situr ekki í stjórn félagsins.
Firmað ritar meirihluti stjórnar.

6. grein

Starfstímabil félagsins miðast við aðalfund. Reikningsár félgasins er frá 1. janúar til 31. desember. Almennur félagsfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.
Aðeins félagsmenn hafa þátttökurétt á almennum félagsfundi en allir geta orðið félagsmenn í félaginu. Félagsmenn eru þeir sem eiga gild æfingakort í Klifurhúsinu, undanskilið 10 tíma kort og mánaðarkort. Á almennum félagsfundi gilda almenn fundasköp en stjórn félagsins skipar fundarstjóra. Atkvæði einfalds meirihluta fundarmanna ráða.
Almennan félagsfund skal halda a.m.k. einu sinni á ári í formi aðalfundar.
Stjórn félagsins getur boðað til almenns félagsfundar eftir því sem henta þykir. Boða skal til fundar með minnst tveggja vikna fyrirvara og mest fjögurra vikna fyrirvara með því að senda bréfi í almennum pósti til félagsmanna eða með öðrum sambærilegum hætti, svo sem á vef félagsins.
Ef fram kemur krafa um slíkt frá 1/5 hluta félagsmanna skal stjórn boða til almenns félagsfundar til umfjöllunar um tiltekið mál á sama hátt og boðað er til aðalfundar.

7. grein

Aðalfundur skal haldinn fyrir félagið ár hvert og ekki síðar en 15. maí. Verkefni aðalfundar eru:

a. Skýrsla stjórnar
b. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar síðsta árs
c. Lagabreytingar, tillögur berist stjórn með a.m.k. viku fyrirvara
d. Kjör formanns, framboð berist sjórn með a.m.k. viku fyrirvara
e. Kjör meðstjórnenda, framboð berist stjórn með a.m.k. viku fyrirvara
f. Kjör tveggja varamanna
g. Kjör tveggja skoðunarmanna
h. Önnur mál.

8. grein

Félagsmenn, framkvæmdastjóri, stjórnarmenn og formaður stjórnar bera enga ábyrgð á þeim skuldbindingum sem gengist er í fyrir hönd félagsins.

9. grein

Til breytinga á samþykktum þessum þarf 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi.

Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi félagsins sem haldinn var 13. febrúar 2002 og breytingar á þeim á framhaldsaðalfundi 6. maí, 2009. Öðlast þær þegar gildi.

.

STOFNFUNDARGERÐ

Árið 2002, miðvikudaginn 13. febrúar, er haldinn stofnfundur Íþróttafélagsins Klifurfélags Reykjavíkur.

Fundarstjóri er Kolbeinn Árnason lögfr. og fyrir liggur uppkast að samþykktum fyrir félagið.

Stofnendur félagsins eru:

Nafn Kennitala
Halldór Kvaran 040561-4209
Jón Gunnar Þorsteinsson 290470-3829
Helgi Tómas Hall 070283-5309
Haraldur Guðmundsson 031178-3479
Guðmundur Logi Norðdahl 100681-7149
Hálfdán Ágústsson 020377-5509
Agnar Sveinsson 310872-3779
Kristján Guðni Bjarnason 150171-4239
Sigurður Skarphéðinsson 300877-4949
Helgi Borg Jóhannsson 030967-3729
Unnur Bryndís Guðmundsdóttir 240283-3609
Ólafur Ragnar Helgason 181176-5049
Einar Ísfeld Steinarsson 031078-3509
Hallgrímur Örn Arngrímsson 200379-3739
Kolbeinn Árnason 100871-3519
Stefán Páll Magnússon 170970-3309
Karl Ingólfsson 301265-4689
Andri Bjarnason 130483-4969
Björn Baldursson 150868-5999

 

Samþykktir félagsins eru bornar undir atkvæði og samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.

Þá fer fram kjör stjórnar. Eftirtaldir eru kjörnir með öllum greiddum atkvæðum:

  • Halldór Kvaran
  • Hallgrímur Arngrímsson
  • Helgi Borg Jóhannsson
  • Ólafur Ragnar Helgason

og
Björn Baldursson og Sigurður Skarphéðinsson sem munu skipta með sér stjórnarsetu fyrsta starfsár félagsins.

Stjórnin mun skipta með sér verkum, skipa formann og ákveða hverjir sitji í stjórn til tveggja ára og hverjir til eins árs. Þá gerir stjórnin tillögu um að árgjöld í félaginu verði kr. 500 og er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Stjórninni var falið að ákveða hvaða fríðindi fylgdu aðild.

Loks er stjórninni falið af fundinum að gera viðeigandi ráðstafanir til að skrásetja félagið hjá viðeigandi opinberum aðilum.

Upplesið í heyranda hljóði og staðfest rétt.